Ballonger

Ein Ballong

Ein ballong er ein mjuk behaldar fylt med ein gass som luft, helium eller hydrogen. Enkelte ballongar vert berre brukt til pynt, medan andre kan nyttast til forskjellige oppgåver. Tidlege ballongar vart ofte laga av dyreblærer, medan moderne ballongar som regel er laga av gummi, latex, kloropren eller nylon.

Den moderne ballongen vart funne opp av Michael Faraday på 1800-talet, men masseproduksjon starta først på 1930-talet. Sidan ballongar er lette og billige, kan dei brukast på fleire område, og kan nyttast innan meteorologi (vêrballong) og som transportmiddel (luftballong)

http://nn.wikipedia.org/wiki/Ballong

Ta kontakt så skal me gjera ein avtale.

For kontakt:
Henning H. Heimdal
5200 Os
Tlf 56301397 / 90727526

E-post: henning@lilleballong.no / olaug@lilleballong.no
Lilleballong AS Org.nr: 813 716 852

Les Mer